Розвиток ринку страхових послуг для аграрного виробництва в умовах впровадження інновацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Майбутній розвиток України неможливий без вирішення низки питань стосовно підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора та забезпечення продовольчої безпеки країни, що неможливо досягти без використання страхування як фактора стабілізації аграрного виробництва. При цьому першочерговим завданням є визначення напряму розвитку ринку страхових послуг для аграрного виробництва в умовах впровадження інновацій та з урахуванням глобальних змін в агробіоценозах та природно-кліматичних умовах. Під час написання статті було застосовано такі методи дослідження: абстрактно-логічний та діалектичний (для теоретичних узагальнень та формування висновків); аналізу і синтезу (для деталізації об’єкта дослідження, оцінки динаміки, структури та ефективності змін у страхуванні ризиків у сільськогосподарському виробництві); історичний та логічний (для визначення напрямів подальшого розвитку).

Опис

Ключові слова

страхування, аграрні ризики, страхування посівів, інноваційні технології землеробства, державна підтримка

Бібліографічний опис

Мамчур Р.М. Розвиток ринку страхових послуг для аграрного виробництва в умовах впровадження інновацій / Р.М. Мамчур // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 171-181