Проблемно-комунікативні завдання з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів технічних спеціальностей

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Стаття присвячена актуальній темі застосування проблемного підходу в процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням студентам закладів вищої освіти. Автор аналізує стан проблеми результативного вивчення професійної англійської мови методистами й психологами й на підставі отриманих результатів пропонує перевірку ефективності застосування проблемно-комунікативних завдань зі студентами технічних спеціальностей на заняттях із «Англійської мови за професійним спрямуванням». Дослідницька діяльність студентів впливає на їхню мотивацію й активність: залучення їх до самостійної пошукової роботи, оволодіння новими видами діяльності, створення проблемних ситуацій. У статті наводяться приклади таких завдань і описується доцільність їх уживання та результати застосування. Автор доходить висновку, що саме такі складові комунікативної методики вивчення іноземної мови із використанням проблемних завдань сприяють виробленню в студентів автоматизму, що забезпечує їм швидкість, гнучкість, стійкість й низький рівень напруження в процесі іншомовної комунікації й подальшій професійній діяльності. Перспективами дослідження визначено навчання фахової й наукової іноземної мови на основі комунікативної методики в поєднанні з методом проектної роботи й новітніх інформаційних технологій.

Опис

Ключові слова

комунікативна методика, проблемні завдання, фахова англійська мова, студенти, технічні спеціальності

Бібліографічний опис

Іванова О.В. Проблемно-комунікативні завдання з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів технічних спеціальностей / О.В. Іванова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 209-215