Evaluation the relationshipbetween Ukrainian rapeseed prices andcrude oil prices

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

In the article is analysed the linkage between Ukrainian rapeseed prices andcrude oil prices. To find such connection dynamic causal model was implied, where results stated that by the change on 1% of oil prices, Ukrainian rapeseed prices change by 0.01%. One of the factor that determines the relationship among agricultural and energy market is biofuel development worldwide that is considered in the paper. Forecast of Ukrainian rapeseed prices showed that these prices will slightly fluctuate and increasing until the December 2018, which is quite possible due to the turbulence situation on agricultural markets.

Опис

У статті пронаналізовано зв'язок між цінами на ріпак в Україні та цін на нафту. Для виявлення такого зв'язку було використано динамічну причинну модель, результати якої показали, що зі зміною на 1% цін на нафту, ціни на український ріпак зміняться на 0,01%. Одним із чинників, який визначає взаємозв'язок між сільськогосподарським та енергетичним ринками, є розвиток біопального у світі, вплив якого обгрунтовано в статті. Прогноз українських цін на ріпак засвідчив, що дані ціни дещо зростатимуть до грудня 2018 року, що цілком можливо через ситуацію з нестабільністю на сільськогосподарських ринках.

Ключові слова

rapeseed prices, crude oil prices, biofuels, forecast, ціни на ріпак, ціни на нафту, біопальне, прогноз

Бібліографічний опис

Makarchuk O.G., Skudlarski J. Evaluation the relationshipbetween Ukrainian rapeseed prices andcrude oil prices / O.G. Makarchuk, J. Skudlarski // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 164-169