Монопредикативні вербальні синонімічні структури з ініціальним, медіальним та фінальним еліпсисом (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У цій статті проводиться комплексний системно-функціональний аналіз монопредикативних висловлень з вербальною головною лексемою, що розглядаються як феноменологічно редуковані однобазові (з одним термінальним ланцюжком) синонімічні трансформи первинної (стрижневої) монопредикативної пропозиції, що актуалізуються у вигляді мовленнєвих інновацій-преференціальних опцій з ініціальним, медіальним та фінальним синтагматичним еліпсисом. Виділяються структури з імплікацією деміактивного (активно-пасивного) або активного актанта-підмета, поствербальної частини складного заперечного прислівника (pas) та непрямого додатка зі збереженням або зміною мовного режиму інциденції. Шляхом методу зворотної реконструкції ідентифікується первинна структура функціонально-семантичних макрополів досліджуваних синонімічних конструкцій. За допомогою альтернативного лінгвістичного експерименту виявляється ступінь ко(н)текстуальної пертинентності кожного віртуального (мовного) мікрополя та обґрунтовується адекватність актуалізованої у певному ко(н)тексті вербальної синонімічної монопредикативної структури. На підставі проведеного аналізу робиться висновок, що автор використовує компресовані мовленнєві інновації з метою уникнути реактуалізації еквівалентних референтів або експресивно виділити окремі компоненти висловлень.

Опис

Ключові слова

мовленнєва інновація, монопредикативне висловлення, первинна пропозиція, пертинентність, преференціальна опція, синонімічна структура

Бібліографічний опис

Лепетюха А.В. Монопредикативні вербальні синонімічні структури з ініціальним, медіальним та фінальним еліпсисом (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А.В. Лепетюха // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 85-93