Present and future perspectives of niche crops export on the world markets

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

There is conducted research on development of niche crops in Ukraine, identified tendencies of its production and export increase. Niche crops such as chickpeas, lentils, sorghum, berries and nuts are rare non-traditional crops, which production efficiency in recent years has increased. It is analyzed main niche criteria on niche market: low development of this market, excess demand over supply, low competitiveness, high purchase prices and high level of production profitability. It is concluded that main volumes of these products are exporting, that’s why domestic producers have to constantly monitor situation on the world market and try to make a projections on concrete crop, to diversificate niche crops production with taking into account its efficiency level and constantly develop of supply value chains. It is substantiated ways of development of export-oriented production of niche crops: stimulation of development of production and selling infrastructure, giving to an exporters access to infrastructure objects on international level, improvement of legislative base with harmonization to international standards, which will support export of domestic products on international agricultural market. Key mechanisms of entering on new markets should be cooperation with big companies in the field of production and selling of niche crops.

Опис

Проведено дослідження розвитку виробництва нішевих культур в Україні, визначено тенденції збільшення їх виробництва та експорту. Нішеві культури такі як нут, сочевиця, сорго, ягіднікультури, горіхи –малопоширені нетрадиційні культури, ефективність виробництва яких в останні роки значно підвищується. Розглянуто основні нішеві критерії: малорозвиненість конкретно-го ринку, перевищення попиту над пропозицією, низьку конкуренцію, високі закупівельні ціни та високий рівень доходності виробництва культур. Визначено, що основний обсяг продукції експортується, тому вітчизняним товаровиробникам слід постійно моніторити ситуацію на світовому агропродовольчому ринку з метою передбачити попит на певний вид продукції, диверсифікувати вирощування нішевих культур з врахуванням рівня їх ефективності, а також налагоджувати постійні канали збуту продукції. Обгрунтовано напрями розвитку експортно-орієнтованого виробництва нішевих культур: стимулювання розвитку виробничої й збутовоїі нфраструктури, забезпечення експортерам доступу до ринкових інфраструктурних обєктів на міжнародному рівні, удосконалення нормативно-правового законодавства й гармонізації зі світовими стандартами, що сприятиме нарощуванню темпів експорту вітчизняної продукції на світові агропродовольчі ринки. Ключовим механізмом виходу на зовнішні ринки має стати кооперація та товарне співробітництво з крупними компаніями у сфері виробництва й реалізації нішевих культур.

Ключові слова

oodmarkets, nichecrops, sorghumexport, lentilproduction, berrycropsexport, продовольчі ринки, нішеві культури, експорт сорго, виробництво чечевиць, експорт ягідних культур

Бібліографічний опис

Kyryliuk O.F. Kyryliuk D.O., Dubovyk M.A. Present and future perspectives of niche crops export on the world markets / O.F.. Kyryliuk, D.O. Kyryliuk, M.A. Dubovyk// Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 115-123