Стеллецький Василь Іванович. Маловідомі сторінки біографії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Наведено маловідомі факти з біографії Василя Івановича Стеллецького – лікаря ветеринарної медицини за фахом, організатора ветеринарної справи і ветеринарної освіти, заслуженого діяча наук УРСР, одного із засновників Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту (КВЗІ), професора, хірурга і акушера, вченого, першого викладача курсу дисципліни «Ветеринарне акушерство і гінекологія» в КВЗІ, який починав свій трудовий шлях простим земським ветеринарним лікарем. На усіх посадах і за всіма місцями роботи усе своє життя В. І. Стеллецький присвятив ветеринарній медицині, підготовці молодих фахівців, організації вузівської науки і освіти. Від моменту заснування КВЗІ у 1920 році він працював там 10 років – до 1930 року. Усе своє свідоме життя, починаючи з юності, В. Стеллецький прагнув до усього нового, кращого, послуговуючись при цьому почуттям відповідальності, власною фантастичною працьовитістю і наполегливістю, конструктивним підходом у вирішенні найскладніших питань. Революційні вподобання юності, що переросли в активну участь у подіях 1905 і 1917 років, відповідальність за вирішення фахових питань, пов’язаних з ветеринарною медициною (працюючи ветеринарним лікарем у повітових лікарнях), перебування на фронті, участь у подіях зі створення ветеринарно-зоотехнічних закладів вищої освіти, активна педагогічна, викладацька і наукова діяльність – не повний перелік справ, до яких долучився В. І. Стеллецький. Біографічні дані й події з життя науковця викладені у тісному зв’язку з його громадянською позицією, фаховою та суспільною діяльністю і мають сприйматися через призму подій і потреб того часу, коли він жив.

Опис

Ключові слова

ветеринарна медицина, факультет ветеринарної медицини, Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут, Стеллецький В.І.

Бібліографічний опис

Стеллецький Василь Іванович. Маловідомі сторінки біографії / В.І. Бородиня // Український часопис ветеринарних наук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2019. - Том 10, № 1. – С. 56 - 63