Соціальна діяльність агрохолдингів: правові аспекти

Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У статті досліджені проблеми правового регулювання соціальної діяльності агрохолдингів. Особливу увагу приділено забезпеченню зайнятості сільського населення, яке проживає на територіях, де здійснюють виробничу діяльність зазначені компанії. Також розглядаються питання участі вказаних суб’єктів господарювання у розвитку соціальної інфраструктури села. Автор доходить висновку, що у процесі правового регулювання діяльності агрохолдингів, мають вживатися заходи (як зобов’язального, так і стимулюючого характеру), спрямовані на посилення соціальної складової та підтримку розвитку сільських територій.

Опис

Ключові слова

агрохолдинг,, сільськогосподарське підприємство, сільське населення, соціальна діяльність, сільська територія, соціальна інфраструктура, соціальна відповідальність

Бібліографічний опис

Гуцол Р.І. Соціальна діяльність агрохолдингів: правові аспекти / Р.І. Гуцол // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 2. - С. 45-53