Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи» для підготовки фахівців за спеціальністю 015 «Професійна освіта» освітньої програми «Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ»

Анотація

У методичних рекомендаціях висвітлено зміст лекцій і семінарських занять із дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи», літературу для підготовки до занять, тестові завдання для самоперевірки. Методичні рекомендації розраховані на студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології».

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №1 від 30.08.2021 р.).

Ключові слова

освіта

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи» для підготовки фахівців за спеціальністю 015 «Професійна освіта» освітньої програми «Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології» : методичні рекомендації / уклад. Л. М. Маценко. - К. : ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2021. - 35 с.