Композити на основі мікрокристалічної целюлози та люмінесцентних оксидів: властивості й напрям застосування

Анотація

Подано результати люмінесцентно-спектроскопічних досліджень композитів, що складаються з мікрокристалічної целюлози та оксидів – AgNO3, K2Eu(PO4)(MoO4) та LaVO4:Sm. Встановлено, що люмінесцентні властивості целюлози залежать від типу вихідної рослинної сировини та способу обробки, що проявляється в різній інтенсивності свічення, однак профіль спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) залишається практично незмінним. Максимум неелементарної смуги ФЛ целюлози лежить близько 490 нм при збудженні на 405 нм. Композити, що містили нітрат арґентуму, в цілому, виявляли подібний профіль смуги ФЛ з максимумом при 490 нм, але із більш інтенсивною короткохвильовою частиною. Композити, що містили K2Eu(PO4)(MoO4) та LaVO4:Sm характеризуються інтенсивною видимою ФЛ при збудженні в діапазоні 337–532 нм, спектр якої залежить від довжини хвилі збудження. Показано, що нанесення люмінесцентного покриття «мікрокристалічна целюлоза»+ K2Eu(PO4)(MoO4) на комерційний світлодіод з λвипр = 455 нм дає змогу одержати біле світло з блакитним відтінком (колірні координати x = 0,262; y = 0,224).

Опис

Ключові слова

мікрокристалічна целюлоза, люмінесценція, оксид, рідкісноземельний іон

Бібліографічний опис

Композити на основі мікрокристалічної целюлози та люмінесцентних оксидів: властивості й напрям застосування / В.В. Бойко, В.П. Чорній, В.А. Барбаш, О.В. Ященко, О.М. Алєксєєв, Ю.Є. Грабовський, С.Г. Неділько, Є.О. Резниченко, В.П. Щербацький, М.С. Недєлько // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 301-310.