Resonant methods for electric power transmission and application

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

The methods and apparatus for the resonant system of electric power transmission for stationary consumers and mobile electric transport are considered. Substantiation of wireless electric power transmission using on electroconductive channels created by electron beams, laser and microwave radiation is given.

Опис

Методи і апарати для резонансної системи передачі електричної енергії для стаціонарних споживачів та мобільних электротранспортных вважаються. Обґрунтування бездротової передачі електричної енергії з використанням каналів електропровідних створеним електронними пучками, лазерним і мікрохвильовим випромінюванням дається.

Ключові слова

трансформатори Тесла, електропровідний канал, коагулятор, resonant high-frequency Tesla transformers, electroconductive channel, resonant cold-plasma coagulator

Бібліографічний опис

Resonant methods for electric power transmission and application / D.S Strebkov, A.I. Nekrasov, A.A. Nekrasov // Техніка та енергетика. - К. : НУБіП України, 2018. - Том 9, № 2. - С. 37-43