Dynamics of some biochemical indicators in canine pRBC during storage period

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

According to the standards of humane medicine, a large concentration of extracellular potassium may accumulate in the human packed red blood cells (pRBCs) during storage. Therefore, during transfusion to the recipient of such pRBCs, there is a risk of developing hyperkalaemia. This is one of the reasons for a significant restriction of the use of erythrocytic mass in humane medicine, sometimes after two weeks of storage. In veterinary medicine there is no research on the dynamics of accumulation of potassium and lactate in the canine pRBCs. The aim of the study was to determine the concentrations of potassium and lactate in the canine pRBC for different periods of its storage. According to the results of the research, the concentration of potassium during the 35-day storage period of the canine pRBCs significantly increased in 2.1 times from 3.89 ± 0.16 mmol/L to 8.12 ± 0.26 mmol/L, and lactate concentration increased in 10.7 times from 1.8 ± 0.07 mmol/L to 19.3 ± 0.25 mmol/L, followed by a rapid decrease in these parameters after the 21st day of pRBC storage. It was established that the concentrations of potassium and lactate in the canine pRBC on the 35th day of storage is safe for its transfusion to animals. Moreover, the level of lactate in the canine pRBC can be used as a criterion for its suitability for transfusion to patients. In the future, it is important to determine the dynamics of changes in the morphological parameters of the erythrocytic mass of dogs for different periods of its storage.

Опис

Згідно стандартів гуманної медицини, в еритроцитарній масі людини під час зберігання може накопичуватися велика концентрація позаклітинного Калію. Тому під час трансфузії реципієнту такої еритроцитарної маси існує ризик розвитку гіперкаліємії. Це є однією з причин значного обмеження використання еритроцитарної маси у гуманній медицині інколи вже через два тижні зберігання. У ветеринарній медицині немає досліджень щодо динаміки накопичення Калію і лактату в еритроцитарній масі собак. Метою дослідження було визначення концентрації Калію та лактату в еритроцитарній масі собак за різних термінів її зберігання. В результаті досліджень встановлено, що концентрація Калію впродовж 35- добового терміну зберігання еритроцитарної маси собак достовірно збільшилася в 2,1 рази з 3,89 ± 0,16 ммоль / л до 8,12 ± 0,26 ммоль / л, а лактату – в 10,7 разів з 1,8 ± 0,07 ммоль / л до 19,3 ± 0,25 ммоль / л з подальшим швидким зниженням вказаних показників після 21 доби зберігання еритроцитарної маси. Встановлено, що концентрація Калію та лактату в еритроцитарній масі собак на 35 добу зберігання є безпечною для її трансфузії тваринам. Більше того, рівень лактату в еритроцитарній масі собак може використовуватися як критерій її придатності для трансфузії пацієнтам. На перспективу важливим є визначення динаміки змін морфологічних показників еритроцитарної маси собак за різних термінів її зберігання.

Ключові слова

собаки, еритроцитарна маса, калій, лактат, гліколіз, фосфофруктокіназа, dogs, packed red blood cells, potassium, lactate, glycolysism phosphofructokinase

Бібліографічний опис

Dynamics of some biochemical indicators in canine pRBC during storage period / M.I. Tsvilikhovski, I.M. Yakymchuk, A.O. Makaryn, O.M. Yakymchuk, M.O. Marynyuk // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 293. – С. 137 - 144