Ніконіми як особлива категорія інтернет-дискурсу

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У статті досліджується нова і специфічна група власних назв інтернет-дискурсу – ніконіми. Акцентується увага на зміні вектору спілкування: з «людина-людина» на «людина-комп’ютер-людина». Аналізуються пропоновані терміни на позначення користувачів інтернет-мережі: «епістулонім», «ніконім», «нік», «нікнейм», «мережеве ім’я», «віртуальна власна назва», «комп’ютерне ім’я», «псевдопрізвисько», «віртуальне ім’я», «інтенет-псевдонім». Обгрунтовується можливість вживання терміна «ніконім» для найменування адрес електронних поштових скриньок. Аналізуються основні моделі ніконімів. Доводиться, що найбільш поширеними є моделі створені за схемою: ім’я + прізвище (24%), ім’я + прізвище + цифри (26%), прізвище+ ім’я + цифри в різних комбінаціях (20%). Стверджується, що загалом найменувань, пов’язаних із реальним антропонімом, майже 80%. Чітко регламентовані вимоги щодо створення ніконімів відсутні, проте рекомендується створювати ніконім з урахуванням аудиторії, для спілкування з якою буде використовуватися скринька. При цьому поряд із буквеними символами можуть з’являтися і небуквені: цифри та різноманітні спеціальні символи замість літер. Основними функціями ніконімів – найменувань адрес електронних поштових скриньок визнаються ідентифікаційна та диференціальна

Опис

Ключові слова

ніконім, нікнейм, віртуальний дискурс, власна назва, самопрезентація, віртуальне спілкування

Бібліографічний опис

Шестакова С.О. Ніконіми як особлива категорія інтернет-дискурсу / С.О. Шестакова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 111-118