Проблеми та способи перекладу аграрної термінології з англійської на українську мову (на прикладі науково-технічного дискурсу)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Актуальність теми дослідження викликана постійним зростанням термінології науково-технічної сфери та зростаючим міжнародним співробітництвом у сфері сільського господарства, що робить переклад текстів науково-технічного дискурсу у цій сфері надзвичайно важливим завданням сучасного перекладознавства. У статті з використанням методів аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації, контекстно-ситуативного аналізу дискурсу досліджено основні проблеми та засоби перекладу англійських термінологічних кластерів українською мовою на матеріалі текстів науково-технічного дискурсу. Визначено поняття аграрного терміну, розглянуто особливості використання термінології в даному дискурсі, проаналізовано аграрну термінологію як базовий елемент дискурсу за сферою комунікації, мовленнєвої взаємодії представників відповідної соціальної групи. Ілюстративним матеріалом дослідження слугувала книга «Історія світового сільського господарства: від неоліту до сучасної кризи» М. Мазойєра та Л. Роударта, яка має на меті висвітлення наукових положень, що стосуються історії світового сільського господарства. Надано пояснення окремих труднощів при перекладі аграрної термінології, викликаних її багатозначністю, відсутністю відповідників, синонімії у сфері даної термінології, її постійним зростанням та недостатнім упорядкуванням. На основі проведеного дослідження представлено специфіку процедури добору еквівалентів при англо-українському перекладі аграрної термінології, представленої в текстах науково-технічного дискурсу, а також доведено слушність використання калькування, диференціації та модуляції як засобів її перекладу

Опис

Ключові слова

термінологія, аграрний термін, науково-технічний дискурс, переклад, перекладацька трансформація

Бібліографічний опис

Сидорук Г.І., Шаблій В.С. Проблеми та способи перекладу аграрної термінології з англійської на українську мову (на прикладі науково-технічного дискурсу) / Г.І. Сидорук, В.С. Шаблій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 283-289