Навчально-методичний посібник для проведення занять з дисципліни «Соціальна політика»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчально-методичний посібник призначено для здобувачів магістерського рівня вищої освіти галузі знань 231 «Соціальна робота».

Опис

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Гуманітарно-педагогічного факультету Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України

Ключові слова

соціальна політика, соціальна робота

Бібліографічний опис

Навчально-методичний посібник для проведення занять з дисципліни «Соціальна політика» : навч.-метод. посібник / уклад. Л. А. Чекаль. - К. : , 2021. - 172 с.