Педагогічна (асистентська) практика

Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Зміст навчального видання відповідає робочій програмі та силабусу обов’язкової освітньої компоненти з проходження педагогічної (асистентської) практики для підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія. Видання включає алгоритм проходження педагогічної практики, теоретичні основи педагогічної діяльності у закладах вищої освіти, критерії оцінювання.

Опис

Ключові слова

педагогіка, педагогічна практика

Бібліографічний опис

Педагогічна (асистентська) практика : методичні рекомендації для здобувачів третього рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія / уклад. В. П. Строкаль. - К. : НУБіП України, 2022. - 32 с.