Latvian experience organization of consulting system for sustainable rural development

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Today in the agricultural policy of advanced countries the emphasis shifts to support the development of agriculture and rural areas, so the jurisdiction of the agricultural advising service becomes more and more questions of sustainable rural development. In the post-Soviet countries that are now EU members, advisory services supported by the state either through government funding, and through a variety of grant programs. For Ukraine as an agricultural country, has chosen the European way of development, in the process of formation of a unified of the system consulting and regional development, of particular interest is the experience of the Latvian Rural Advisory and Training Centre (LRATC). The article considers the peculiarities the organization of advisory system in the agricultural sector in Latvia

Опис

На сьогодні в аграрній політиці розвинених країн зосереджено увагу на підтримці розвитку сільського господарства та сільської місцевості, тому до юрисдикції сільськогосподарських дорадчих служб входить дедалі більше питань сталого розвитку сільських районів. У пострадянських країнах, які нині є членами ЄС, консультативні послуги, підтримуються як державою, так і різними грантовими програмами. Для України як аграрної країни, що обрала європейський шлях розвитку, особливий інтерес становить досвід Латвійського центру сільских консультацій та освіти. У статті розглянуто особливості організації сільськогосподарської консалтингової (дорадчої) служби в аграрному секторі Латвії.

Ключові слова

сталий розвиток, дорадчі служби, аграрний консалтинг, розвиток сільських територій, сільський зелений туризм, agrarian consulting, sustainable rural development agricultural extension services, rural development, farmers, rural tourism

Бібліографічний опис

Cimermanis M., Lokutova O., Siliņa L. Latvian experience organization of consulting system for sustainable rural development / M. Cimermanis, O. Lokutova, L. Siliņa // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 264-269