Формальний та семантичний принципи впорядкування нечленованих реченнєвих побудов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Стаття присвячена проблемі систематизації синтаксично нечленованих речень в українській мові. Виокремлення структурних типів нечленованих реченнєвих побудов опирається на два основні критерії: кількість структурних компонентів та їхню морфологічну природу. Семантичні критерії виділення нефразеологізованих власне-нечленованих та фразеологізованих власне-нечленованих і напівфразеологізованих опираються на тип категорійного значення, а частково фразеологізованих – на тип семантико-синтаксичних відношень. Формальний та семантичний принципи, їхні критерії дали змогу впорядкувати синтаксично нечленовані побудови сучасної української літературної мови: нефразеологізовані власне-нечленовані, фразеологізовані – власне-нечленовані, напівфразеологізовані та частково фразеологізовані речення.

Опис

Ключові слова

структурний компонент, категорійне значення, структурна типологія, семантична типологія

Бібліографічний опис

Личук М.І. Формальний та семантичний принципи впорядкування нечленованих реченнєвих побудов / М.І. Личук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 32-38