Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

У статті розглянуто фінансове забезпечення інновацій-ного розвитку сільськогосподарських підприємств, розкрито джерела формування фінансових ресурсів та причини незадовільного інвестиційного клімату в аграрній сфері. Визначено, що застосування дієвих фінансових інструментів забезпечує інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств. Підкреслено, що розвиток кредитної кооперації є активною складовою фінансового механізму інноваційного розвитку аграрного сектору економіки. Обґрунтовано важливість форвардних контрактів як одного із найдинамічніших способів залучення фінансових ресурсів та розвитку сільських територій України.

Опис

Ключові слова

фінансове забезпечення, інвестування, кредитування, кредитна кооперація, фінансові інструменти, сільське господарство

Бібліографічний опис

Грищук Н.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.В. Грищук // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 57-64