Якість водойм басейну Дніпро: вплив військових дій та методи очистки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
водойми басейну Дніпро, військові дії, методи очистки, reservoirs of the Dnipro basin, military actions, cleaning methods, Stauseen des Dnipro-Beckens, militärische Aktionen, Reinigungsmethoden
Бібліографічний опис
Марченко А.О., Строкаль В.П. Якість водойм басейну Дніпро: вплив військових дій та методи очистки // Екологія – філософія існування людства : збірник матеріалів доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ., 8-10 березня 2023 р.). – К.: 2023. – С. 52 - 53