Якість водойм басейну Дніпро: вплив військових дій та методи очистки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

водойми басейну Дніпро, військові дії, методи очистки, reservoirs of the Dnipro basin, military actions, cleaning methods, Stauseen des Dnipro-Beckens, militärische Aktionen, Reinigungsmethoden

Бібліографічний опис

Марченко А.О., Строкаль В.П. Якість водойм басейну Дніпро: вплив військових дій та методи очистки // Екологія – філософія існування людства : збірник матеріалів доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ., 8-10 березня 2023 р.). – К.: 2023. – С. 52 - 53