Середньоанглійська мова

Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Метою вказівок є формування аналітичних компонентів професійно-інтелектуальної компетентності майбутніх перекладачів-філологів шляхом синхронічно-діахронічного вивчення історії розвитку англійської мови (середньоанглійський період). Вказівки побудовані на індуктивному методі засвоєння матеріалу, який полягає у виведенні фонетично-граматичних правил через виконання спеціально підібраних вправ на основі компаративного аналізу під керівництвом викладача. Робота із вказівками передбачає індивідуальну, парну та фронтальну форми засвоєння матеріалу. Вказівки укладено відповідно до програми з дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія».

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету

Ключові слова

англійська мова, староанглійська мова, English language, Old English, Englische Sprache, Altenglisch

Бібліографічний опис

Середньоанглійська мова : методичні вказівки до виконання вправ для студентів ОС Бакалавр спеціальності 035 «Філологія» / В. А. Тимофєєв. - К. : НУБіП України, 2024. - 29 с.