Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструкції з деревини та пластмас» підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Методичні вказівки складються із комплексу лабораторних робіт, які містять теоретичні та практичні відомості щодо розрахунку та конструювання будівельних конструкцій із деревини та пластмас за граничними станами першої та другої групи.

Опис

Рекомендовано Вченою радою факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

будівництво, цивільна інженерія, конструкції з деревини, construction, civil engineering, structures made of wood, Konstruktion, Bauingenieurwesen, Konstruktionen aus Holz

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструкції з деревини та пластмас» підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» : методичні вказівки / уклад. М. В. Усенко. - К. : НУБіП України, 2023. - 66 с.