Методичні вказівки до проходження виробничої та переддипломної практики студентами спеціальності 073 - Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» ОС «Магістр»

Анотація
Висвітлено загальні методичні вказівки проходження виробничої та переддипломної практики для підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування».
Опис
Рекомендовано Вченою радою факультету аграрного менеджменту ( протокол № 4 від 20 від листопада 2019р.)
Ключові слова
менеджмент, адміністрування, виробнича практика, управління
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до проходження виробничої та переддипломної практики студентами спеціальності 073 - Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» ОС «Магістр» / уклад.: Н. П. Резнік, Т. О. Артюх, Н. І. Драгнєва. - K. : , 2019. - 48 с.