Дизайн об’єктів готельно-ресторанного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Опис
Ключові слова
дизайн об’єктів, готельно-ресторанного бізнес, створення інтер'єрів, моделюванні дизайну
Бібліографічний опис
Дизайн об’єктів готельно-ресторанного бізнесу : методичні рекомендації самостійної роботи студентів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес» денної форми навчання / розроб. О.С. Москвічова. - К. : НУБіП України, 2022. - 52 с.