Историческій очеркъ двадцатипяти-летней деятельности Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества съ 1865 до 1890 года

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1890

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Тип. В. Демакова

Анотація

Опис

Ключові слова

Історія сільського господарства і агрономії

Бібліографічний опис

Историческій очеркъ двадцатипяти-летней деятельности Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества съ 1865 до 1890 года : редкая книга / сост. Н. Бекетовъ. - С.-Петербургъ : Тип. В. Демакова, 1890. - 200 с.