Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вид. центр НУБІП
Анотація
Розглянуто зміст, основні складові та порядок виконання практичних робіт з дисципліни «Інвестиційний аналіз». Методичні рекомендації мають на меті допомогти здобувачам вищої освіти закріпити та поглибити теоретичні знання, отримані у процесі вивчення дисципліни «Інвестиційний аналіз». Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання.
Опис
Рекомендовано: Вченою радою факультету землевпорядкування
Ключові слова
інвестиційний аналіз, investment analysis, Investitionsanalyse
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій : методичні рекомендації / уклад.: О. І. Новаковська, Н. В. Бавровська, Н. Ф. Іщенко. - К. : ВЦ НУБіП України, 2023. - 160 с.