Особливості співзвучності загальновживаних іменників з абревіатурами технічних термінів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Актуальність дослідження – у посиленні інтересу до практичного використання мовознавчих знань, розкриття комунікативно-прагматичного потенціалу мовних одиниць у різностильових текстах. Мета і завдання дослідження – дослідити абревіатури таких технічних термінів, які б перегукувалися з загальновживаними іменниками задля активізації інтересу студентів до роботи з словником. Основні висновки: існують абревіатури технічних термінів, співзвучні з певними лексичними розрядами, у підгрупах. Особливістю омонімічності загальновживаних іменників є наявність внутрішньої омонімічності співзвучних з ними абревіатур у декількох варіантах. Можливий збіг абревіатур технічних термінів із абревіатурами загальновживаних слів тільки на письмі і при першому загальному візуальному ознайомленні. Перспективою досліджень є розгляд співзвучності інших поширених частин мови, окрім іменників, з технічними абревіатурами та відбір варіантів, найактуальніших для практичного використання у мовленні студентів.

Опис

Ключові слова

абревіатури технічних термінів, загальновживані іменники, внутрішня омонімічність, комунікативно-прагматичний потенціал мовних одиниць

Бібліографічний опис

Якушко К.Г., Поліщук А.В. Особливості співзвучності загальновживаних іменників з абревіатурами технічних термінів / К.Г. Якушко, А.В. Поліщук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 222-227