Антикризовий менеджмент

Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Дані методичні вказівки для підготовки до практичних занять, виконання самостійної роботи та підготовки до екзаменів є доповненням до сторінки на платформі е-льорн та рекомендуються до одночасного використання https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2532

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Факультету аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів та природокористування України

Ключові слова

антикризовий менеджмент, менеджмент

Бібліографічний опис

Антикризовий менеджмент : методичні вказівки для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент» Освітньо-професійна програма – «Управління інвестиційною діяльність та міжнародними проектами» / уклад.: К. А. Алексеєва, А. В. Суханова. - К. : НУБіП України, 2021. - 166 с.