Антикризовий менеджмент

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Дані методичні вказівки для підготовки до практичних занять, виконання самостійної роботи та підготовки до екзаменів є доповненням до сторінки на платформі е-льорн та рекомендуються до одночасного використання https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2532
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Факультету аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів та природокористування України
Ключові слова
антикризовий менеджмент, менеджмент
Бібліографічний опис
Антикризовий менеджмент : методичні вказівки для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент» Освітньо-професійна програма – «Управління інвестиційною діяльність та міжнародними проектами» / уклад.: К. А. Алексеєва, А. В. Суханова. - К. : НУБіП України, 2021. - 166 с.