Досягнення кафедри обліку та оподаткування в історичній ретроспективі (присвячується 120-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Розглянуто передумови становлення та історичні аспекти розвитку кафедри обліку та оподаткування НУБіП України, проаналізовано основні напрями її діяльності, що стали визначальними у формуванні наукового світогляду студентів. Розкрито зміст базових досліджень науковців, їх вклад у професійне становлення конкурентоспроможних сучасних фахівців з бухгалтерського обліку в умовах навчального процесу.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку та оподаткування, підготовка кадрів, професорсько-викладацький склад, навчально-методична робота, науково-дослідна робота

Бібліографічний опис

Калюга Є.В., Кузик Н.П. Досягнення кафедри обліку та оподаткування в історичній ретроспективі (присвячується 120-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України) / Є.В. Калюга, Н.П. Кузик // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 153-165