Біохімічні та морфологічні параметри обґрунтування діагностики кіст яєчників у корів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

В статті розглянуто питання встановлення основних змін біохімічних та морфологічних змін у крові корів за розвитку лютеїнових кіст яєчників, що має діагностичне та прогностичне значення. Викладено результати порівняння гематологічних та біохімічних показників крові корів, що мають лютеїнові кісти та корів, у яких проявляються повноцінні статеві цикли. Метою було встановити принципово значимі відмінності у величині показників крові, що будуть використовуватись як допоміжні прогностичні маркери виникнення кіст у корів та ранньої їх діагностики. Для цього відібрали корів репродуктивного віку у період найвищої їх продуктивності (5 років та близько 8000 л надою за рік) за принципом аналогів по 15 голів. Одну групу формували тварини із повноцінним статевим циклом, а іншу - корови, що мали підтверджені УЗД кісти яєчників. Аналізуючи лейкоцитарну формулу нами було встановлено достовірне збільшення сегментоядерних та зменшення мононуклеарних нейтрофілів. Так, у здорових корів сегментоядерні нейтрофіли складали 31,3 ± 1,02 %, тоді як у корів із кістами показник збільшився до 36,1 ± 1,05 %, одночасно кількість мононуклеарних нейтрофілів у здорових корів був на рівні 5,1 ± 0,61 %, а у хворих лише 4,0 ± 0,21 %. Встановлено, що характерні зміни гематологічних показників, а саме підвищення відсотка сегментоядерних нейтрофілів у 1,15 раза та дисбаланс біохімічних показників крові порушення співвідношення між кальцієм та фосфором у на тлі підвищення рівня глюкози на 16,9 % може слугувати додатковим діагностичним та прогностичним тестом за патології яєчників у корів.

Опис

Ключові слова

корови, неплідні корови, кісти яєчників, біохімічні зміни крові корів, діагностика та профілактика неплідності

Бібліографічний опис

Біохімічні та морфологічні параметри обґрунтування діагностики кіст яєчників у корів / Ф.Г. Рожка, А.Й. Краєвський // Український часопис ветеринарних наук. – К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 4. – С. 51 - 55