Сучасні методи реєстрації електрокардіограми у коней

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Електрокардіографія є основним інструментом для діагностики та класифікації аритмій. Щоб правильно провести діагностику аритмії, необхідно мати якісний запис електрокардіограми (ЕКГ) і вміти його інтерпретувати. Внаслідок анатомічних та фізіологічних особливостей ЕКГ коней дає мало інформації про розмір серця або точне походження ектопічного удару. В основному це лише інформація про частоту серцевих скорочень і ритм. У нормі імпульс проходить через серце фіксованим шляхом: через синусовий вузол і передсердний міокард, атріовентрикулярний вузол, пучок Гіса та волокна Пуркіньє до шлуночків. При цьому виникає де- та реполяризація міоцитів, яка за реєстрації з поверхні тіла відображається на ЕКГ у вигляді відхилень кривої – зубці Р і Т, а також комплекс QRS. Сучасні прилади для реєстрації ЕКГ, оснащені акумулятором, картою пам’яті та функцією телеметрії, дають змогу практикуючим ветеринарним кардіологам проводити реєстрацію ЕКГ у спокої, під час навантаження та впродовж тривалого періоду часу, що особливо важливо за діагностики аритмій, колапсу, зниженої витривалості під час навантажень, а також під час інтенсивної терапії та лікування препаратами, що впливають на серцево-судинну систему. Розміщення електродів під час різних досліджень може суттєво відрізнятись, але важливо, щоб вони розміщувались вздовж середньої електричної осі серця, що забезпечить достатні відхилення на ЕКГ.

Опис

Ключові слова

коні, електрокардіографія коней, кардіологія, розміщення електродів для ЕКГ, ЕКГ

Бібліографічний опис

Сучасні методи реєстрації електрокардіограми у коней / Б.В. Попадюк, С.І. Голопура // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 230 - 239