Моніторинг зелених насаджень і реєстр назв дерев та кущів: проблемні питання опису

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Проблеми термінології як складової частини проблематики загального мовознавства знаходяться у призмі сучасної лінгвістики, оскільки термінологічні системи постійно змінюються і поповнюються новими поняттями, які впевнено крокують у новітньому науковому просторі, віддзеркалюючи зміни різних рівнів знань. Активність досліджень складових елементів мікросистем посилюється потребою вивчення номінацій нових понять.Ми пропонуємо Вам взяти участь у дослідженні, спрямованому на застосуванні системи моніторингу довкілля з метою збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан зелених насаджень у містах та селищах міського типу України. Розроблено анкету-діагностику наявності потреби у створенні єдиного реєстру цінних порід дерев та кущів на основі термінологічних стандартів, завдяки якій корегуватимуться дії виконавців щодо теоретико-методологічного висвітлення заявленої проблематики. Прогнозуватимуться зміни, на які потрібно зважати для прийняття рішень про запобігання негативним впливам на стан довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки, а також створення реєстру назв дерев і кущів на основі термінологічних стандартів.

Опис

Ключові слова

моніторинг, лінгвістичний опис, термінологічні стандарти, зелені насадження

Бібліографічний опис

Вакулик І.І., Шинкарук О.В. Моніторинг зелених насаджень і реєстр назв дерев та кущів: проблемні питання опису / І.І. Вакулик, О.В. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 157-162