Динаміка змін показників мінерального обміну в крові перепілок у різні періоди яйцекладки та за впливу комплексу незамінних амінокислот в поєднанні з вітаміном Е

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

У статті відображені результати дослідження впливу комплексу незамінних амінокислот лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е на показники мінерального обміну та яєчну продуктивність перепілок. Кальцій та Фосфор необхідні для птиці в період інтенсивного відкладання яєць, оскільки згадані речовини у великій кількості входять до складу шкаралупи, від їх наявності у раціоні та в організм, значною мірою залежить несучість перепілок та якість отриманих яєць. Встановлено, що рівень Кальцію в сироватці крові перепілок зріс на 11,2–15,0 % (р < 0,05), неорганічного Фосфору – у середньому на 19,2 % (р < 0,05), що свідчить про збільшення використання цих елементів у процесах формування яйця. Також відмічено зростання активності лужної фосфатази сироватки крові перепілок дослідних груп порівняно з контролем, що забезпечує активне перенесення Кальцію та неорганічного Фосфору з депо і використання цих мінеральних елементів у процесі утворення яєць. Яєчна продуктивність у перепілок-несучок, які отримували комплекс амінокислот з вітаміном Е підвищилась порівняно з контрольною групою на 5,3–13,8 % (р < 0,05; < 0,001).

Опис

Ключові слова

перепілки, вітамін Е, сироватка крові, лізин, треонін, метіонін

Бібліографічний опис

Динаміка змін показників мінерального обміну в крові перепілок у різні періоди яйцекладки та за впливу комплексу незамінних амінокислот в поєднанні з вітаміном Е / М.П. Ніщеменко, О.А. Порошинська, Л.С. Стовбецька, М.М. Саморай, С.С. Шмаюн, А.А. Ємельяненко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 212 - 219