Практическая дендрологія : руководство къ скорому и легкому опредЂленію важнЂйшихъ древесныхъ породъ по отдЂльнымъ ихъ частямъ: пособіе для лЂсничихъ, садовниковъ и учащихся. Вып. I. СЂмена, плоды и всходы важнЂйшихъ древесныхъ породъ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1891

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Изданіе лЂснаго департамента

Анотація

Опис

Ключові слова

дендрологія

Бібліографічний опис

Практическая дендрологія : руководство къ скорому и легкому опредЂленію важнЂйшихъ древесныхъ породъ по отдЂльнымъ ихъ частямъ: пособіе для лЂсничихъ, садовниковъ и учащихся. Вып. I. СЂмена, плоды и всходы важнЂйшихъ древесныхъ породъ / К. Тюбефъ ; под ред. В. Я. Добровлянского. - Изданіе лЂснаго департамента. - С.-Петербургъ : Типографія И.Н. Скороходова, 1891. - 102 с. : 125 рис. - Перевод съ нЂмецкаго, измЂненный и дополненный. - 0.80 р.