Систематизація способів виготовлення біметалевих виливків на основі заліза

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид. центр НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

біметалеві виливки, методів отримання біметалевих виливків

Бібліографічний опис

Афтанділянц Є.Г. Систематизація способів виготовлення біметалевих виливків на основі заліза // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., К.: Вид. центр НУБІП України, С. 361