Динамічна паспортизація будівель фабрики «Рошен» у м. Київ при впливах наземного транспорту

Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид. центр НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Мар`єнков М.Г., Пилипенко М.М. Динамічна паспортизація будівель фабрики «Рошен» у м. Київ при впливах наземного транспорту // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., К.: Вид. центр НУБІП України, С. 472 – 474