Особливості вербалізації концепту Україна в мовомисленні сучасної української молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У статті йдеться про особливості вербалізації концепту УКРАЇНА сучасною українською молоддю та його місце в мовній картині світу молодих українців. Матеріал статті базується на результатах асоціативного експерименту, в якому взяли участь 200 студентів (100 дівчат і 100 хлопців). Автори статті, оперуючи даними асоціативного експерименту, доводять, що в умовах нинішнього соціального часопростору в асоціативне поле реципієнтів потрапляють значення, які відображають особливості самого соціального часопростору, а отже, доводять етнокультурну природу концепта УКРАЇНА. Отримані результати ілюструють смисловий та ціннісний аспект концепту УКРАЇНА, вербальну форму, у якій він існує в мовомисленні концептоносіїв, а також окреслюють його місце в мовній картині світу сучасних молодих українців. В результаті обробки статистичних даних асоціативного експерименту авторами статті виділено смислове ядро концепту Україна (БАТЬКІВЩИНА, ДЕРЖАВА, КРАЇНА, РІДНА КРАЇНА), а також субконцепти (НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СВОБОДА, ВОЛЯ, ДІМ, МАТИ, СИЛА, НЕЗЛАМНІСТЬ, МОГУТНІСТЬ, ГОРДІСТЬ, ПАТРІОТИЗМ, НАРОД, НАЦІЯ, КОЗАЦТВО, ВИШИВАНКА, МИР, АТО, ЄДИНА, НЕПОДІЛЬНА, НЕПОВТОРНА, КОРУПЦІЯ, ТЯЖКИЙ ЧАС, БАГАТОСТРАЖДАЛЬНА, СЛЬОЗИ, КРАСА, МОВА, ПІСНЯ, ГІМН, УКРАЇНА ПОНАД УСЕ, УКРАЇНА В СЕРЦІ), котрі утворюють його близькоядерну та периферійну зони й відображають його емоційно-смислове тло. На основі обробки статистичних даних, авторами статті доведено, що субконцепти близькоядерної та периферійної зон смислового поля концепту, окрім образно-асоціативно-перцептивного аспекту, відображають особливості ціннісної рефлексії концептоносіїв у процесі мовомислення і можуть мати суттєві ґендерні відмінності, чого не відбувається зі смислами, що утворюють ядро концепту.

Опис

Ключові слова

концепт, субконцепт, мовна картина світу, вербалізація, слово-стимул, Україна

Бібліографічний опис

Прищепа О.П., Плечко А.А., Свисюк О.В. Особливості вербалізації концепту Україна в мовомисленні сучасної української молоді / О.П. Прищепа, А.А. Плечко, О.В. Свисюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 109-116