Cтандарт подання новин для мобільних прикладних програм

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У статті розглядається один із актуальних трендів розвитку сучасної журналістики, пов’язаних із дигіталізацією та конвергенцією медіа, а саме – появою мобільної журналістики, яка базується на синтезі новітніх інформаційних технологій і характеризується оперативністю, актуальністю та демократичністю. Нові форми подання та поширення новин за допомогою мобільних комунікацій зумовили об’єктивну потребу в стандартизації процедури презентації новин у мобільних додатках, теоретичному обґрунтуванні та побудові нових моделей даних. Метою статті є аналіз компонентів моделі даних за стандартом подання новин в JSON (текстовому форматі обміну даними на JavaScrip), розробленим Міжнародною радою з питань преси та телекомунікацій. Стандарт визначає ключові властивості та структури презентації новин та публікації інформації в JSON для мобільних додатків, прикладних програмних інтерфейсів, баз даних тощо. Проаналізовано модель даних, центральним компонентом якої є новинне повідомлення, пов’язане з чотирма блоками об’єктів, як-от: описові та адміністративні метадані, контент та інші об’єкти, наведено характеристики атрибутів усіх компонентів моделі.

Опис

Ключові слова

мобільна журналістика, новини, стандарт, модель даних, мобільні додатки

Бібліографічний опис

Балалаєва О.Ю. Cтандарт подання новин для мобільних прикладних програм / О.Ю. Балалаєва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 240-246