Дослідження технологічного комплексу цукрового заводу з використанням категорійно-функторного аналізу

Ескіз

Дата

2018

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

У сучасних умовах актуальною є розробка теорії керування структурною динамікою складних технологічних систем. Дана теорія дає можливість вирішити проблему багатоструктурного синтезу складних технологічних систем на різних етапах їх життєвого циклу з позиції єдиних управлінських рішень. Як базові принципи, покладені в основу даної теорії, було обрано принципи полімодельності та багатокритеріальності, що використовувалися під час комплексного опису та дослідження задач аналізу і синтезу інтелектуальних інформаційних технологій моніторингу та керування структурною динамікою складних технологічних систем. Формалізацію даних процесів доцільно здійснювати на основі структурно-математичного і категорійно функторних підходів, розроблених у сучасній математиці. На основі категорійно-функторного аналізу досліджено структурні особливості об’єкта в динаміці, які ситуаційно проявляються у взаємозв’язку, структуровані показники та зв’язки між ними, що значно підвищує ефективність прийняття рішень в умовах невизначеності. Розглянуто проблеми формалізації знань в основу яких покладено математичні теорії категорій та функторів для цукрового виробництва. Опис функторів здійснено у вербальній формі, у вигляді продукційних правил. Проведені дослідження в перспективі дають можливість побудувати сценарії керування технологічним комплексом цукрового заводу.

Опис

Ключові слова

технологічний комплекс, цукровий завод, категорійно-функторний аналіз, продукційні правила

Бібліографічний опис

Дослідження технологічного комплексу цукрового заводу з використанням категорійно-функторного аналізу / М.А. Сич // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 281-288.