Розвиток туризму в Україні та її регіонах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Проаналізовано світовий та вітчизняний досвід розвитку регіонального туризму в сучасних умовах. Зроблено висновок щодо важливості галузі як складового елементу механізму функціонування національної економіки та необхідності нових підходів при формуванні регіональних ринків туристичних послуг для підвищення ефективності їх функціонування. Розкрито роль регіональних програм розвитку туризму як ключового фактора регіональної туристичної політики. Визначено можливості Чернігівської області щодо перспектив розвитку туризму та надано пропозиції.

Опис

Ключові слова

регіональний туризм, туристичний комплекс, галузь, місцеве самоврядування, рекреація, економіка, туристичний продукт

Бібліографічний опис

Савченко В.Ф. Розвиток туризму в Україні та її регіонах / В.Ф. Савченко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 119-129