Рекомендації щодо модернізації механізму надання рибогосподарських субсидій через призму впливу зростаючого виробництва риби

Анотація

У виданні на основі вивчення світового досвіду розкрито методичні засади щодо забезпечення обсягів надання субсидій і подальший їх вплив саме на рівень галузевої конкурентоспроможності та пошук можливостей формування новітнього організаційно-економічного механізму регулювання сталого рибальства і аквакультури. Обґрунтовано комплексний підхід з метою вдосконалення класифікації рибогосподарських субсидій на основі їх цілей, стадії виробничого процесу, типів виплат. Звернуто увагу на пропозиції світових дослідників щодо практичної необхідності представлення складу субсидій, оцінених за секторами у аспекті визначення їх потенційного впливу на потужності флоту, зусилля рибальських громад, виробництво продукції через призму впливу зростаючого виробництва риби. Розраховано на фахівців сфери рибного господарства, слухачів курсів підвищення кваліфікації, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, працівників аграрного сектору економіки.

Опис

Ключові слова

рибне господарство, економіка рибного господарства, субсидії

Бібліографічний опис

Рекомендації щодо модернізації механізму надання рибогосподарських субсидій через призму впливу зростаючого виробництва риби [: посібник / уклад. Н. М. Вдовенко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2022. - 33 с. - ISBN 978-617-8102-05-0