Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Господарський процес» для студентів Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму ОС «Бакалавр» спеціальності 081 «Право»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні рекомендації розроблені з метою поглибленого вивчення студентами дисципліни «Господарський процес» набуття навичок самостійного опрацювання теоретичного матеріалу, структурування потрібної інформації. Наведено список рекомендованої літератури.
Опис
Схвалено до друку кафедрою цивільного права та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України. Схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Ключові слова
господарське право, право, commercial law, right, Handelsrecht, Rechts
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Господарський процес» для студентів Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму ОС «Бакалавр» спеціальності 081 «Право» : методичні рекомендації / уклад. О. П. Світличний. - К. : , 2023. - 147 с.