Обгрунтування місця розташування поста керування збирального агрегату на базі мобільного енергетичного засобу

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Експлуатація мобільних енергетичних засобів і агрегатів на їх базі вимагає значних психологічних та фізичних навантажень на оператора і впливає на рівень втомлюваності останнього та на показники ефективності виконання технологічних операцій. Використання мобільних енергетичних засобів на реверсі у складі збирального агрегату з начіпним технологічним модулем передбачає наявність зони посиленого візуального контролю, яка окреслюється горизонтальною площиною, що проходить через точку відліку (очі оператора) та площиною розташування променя, який виходить з точку відліку і проходить через точку перетину променя зору з опорною поверхнею, і розміри якої можуть обмежуватись обрисами агрегату, що потрапляють в цю зону. Дослідження, проведені з визначення розмірів таких зон і їх представлення у вигляді коефіцієнта оглядовості дозволили встановити, що вітчизняні енергозасоби конструктивно-компонувальної схеми близької до інтегральної мають значення оціночного показника на рівні 0,38…0,40, вітчизняні енергозасоби класичного компонування – на рівні 0,56…0,66, а кращі закордонні машини класичного компонування мають аналогічний показник на рівні 0,80…0,94, в той час як аналогічні показники для самохідних збиральних машин знаходяться в межах 0,86…0,89. Подальші дослідження, проведені з використанням макетного зразка переставного поста керування дозволили встановити, що оглядовість робочих органів збиральних машин, за умови роботи енергозасобу на реверсі, істотно залежать від розташування точки відліку, що обумовлює обладнання енергозасобу штатним реверсивним постом керування, розміщеним у зоні між заднім мостом і збиральною машиною, або ж переставним реверсивним постом керування з можливістю його установки в зоні між заднім мостом і збиральною машиною.

Опис

Ключові слова

мобільний енергетичний засіб, збиральний машинно-тракторний агрегат, пост керування

Бібліографічний опис

Шкарівський Г.В., Шкарівський Р.Г. Обгрунтування місця розташування поста керування збирального агрегату на базі мобільного енергетичного засобу / Г.В. Шкарівський, Р.Г. Шкарівський // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 282. - С. 107-120