Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

У збірнику подано матеріали, присвячені проблемам інформаційного забезпечення економічного аналізу, прогнозування та управління діяльністю підприємств аграрної сфери з метою обґрунтування пріоритетних напрямів їх розвитку в епоху глобальних перетворень. Розроблено організаційно-економічні механізми підвищення конкурентоспроможності, енергоощадності та результативності суб’єктів господарювання, розвитку їх соціальної та екологічної відповідальності в умовах динамічно-нестабільного ринкового середовища.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою НУБіП України

Ключові слова

економіка, менеджмент, бізнес, сільське господарство

Бібліографічний опис

Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес / НУБіП України ; ред. кол. С.М. Ніколаєнко (відпов. ред.) [та ін.]. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - 318 с.