Theoretical-legal aspects of the formation knowledge society

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

The author describes his understanding of certain content aspects building an information society and a knowledge society. The generalization of the provisions of the outstanding Ukrainian and foreign scholars concerning the modernization of education in the information society (society of knowledge), both in the world in general and in Ukraine in particular. The study found that direct collaboration between the university environment, science and production in developed countries really leads to an innovative breakthrough. It is determined that the successful advancement of Ukraine in the civilizational space, connected with the informatization of society, the formation of knowledge at society.

Опис

У статті викладено авторське розуміння окремих змістових аспектів побудови інформаційного суспільства та суспільства знань. Здійснено узагальнення положень видатних українських та зарубіжних науковців, що стосувалися питань модернізації освіти в інформаційному суспільстві (суспільстві знань), як у світі загалом, так і в Україні зокрема. За результатами дослідження встановлено, що пряма співпраця між університетським середовищем, наукою та виробництвом у розвинених країнах дійсно веде до інноваційного прориву. Визначено, що успішне просування України в цивілізаційному просторі, безумовно, пов’язане з інформатизацією суспільства, формуванням суспільства знань.

Ключові слова

knowledge, industrial society, sovereignty, information, innovation, science, reform, law, management, technology

Бібліографічний опис

Yuldashev S.О., Khomyachenko S.I. Theoretical-legal aspects of the formation knowledge society / S.О. Yuldashev, S.I. Khomyachenko // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 3. - С. 6-13