Replies vs. responses in communication and metacommunication

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У роботі розглядаються поняття інформативної відповіді та респонсивної реакції у комунікації та метакомунікації. У статті висвітлюються два основних типи питальних висловлень в інтеракції, а саме: комунікативні та метакомунікативні питання. Проведене дослідження допомагає встановити, що комунікативні питання і метакомунікативні питання є явищами, протилежними за своїм значенням. Комунікативні питання – це інформативно пошукові лексико-семантичні і синтаксичні утворення, основною метою яких є отримання необхідної для адресанта інформації (інформативної відовіді). Метакомунікативні питання формально не припиняють бути питаннями і тому вимагають певної реакції співрозмовника (респонсивної реакції). Перспективи дослідження полягають у подальшому поглибленому узагальненні практичного матеріалу, дослідженні функції регуляції емоційної тональності розмови за допомогою респонсивних реакцій.

Опис

Ключові слова

інформативна відповідь, респонсивна реакція, комунікація, метакомунікація, комунікативне питання, метакомунікативне питання

Бібліографічний опис

Grabovska I.V., Kharchenko Ya.S. Replies vs. Responses in communication and metacommunication / I.V. Grabovska, Ya.S. Kharchenko // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 246-252