Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вміщені оригінальні наукові статті проблемно-постановчого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень зі статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для ветеринарії. Дослідження виконано з урахуванням сучасних досягнень ветеринарної медицини та ветеринарної гігієни. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, студентів.

Опис

Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради НУБіП України

Ключові слова

ветеринарія, ветеринарна наука, безпека продукції тваринництва, якість продукції тваринництва, ветеринарна медицина, продукція тваринництва

Бібліографічний опис

Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва / НУБіП України ; ред. кол. С.М. Ніколаєнко (відпов. ред.) [та ін.]. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. - 389 с.