Еколого-правове регулювання використання ґрунтів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Розглянуто питання еколого-правове регулювання використання ґрунтів. Надається характеристика реалізації правових форм суспільних відносин по відношенню до ґрунтів як до об’єктів права використання та правової охорони у межах їхнього правового режиму. Обґрунтовано концепцію раціонального використання ґрунтів як об’єкта земельних, екологічних і аграрних правовідносин. Встановлено, що чинне земельне законодавство глибше регламентує питання раціонального землекористування, центр уваги перемістився від регулювання правових відносин щодо освоєння нових площ до закріплення відносин стосовно якісного й ефективного використання площ так, щоб не завдавати шкоди ґенезі та еволюції ґрунтів при інтенсивній їх експлуатації. Виокремлено особливості правової охорони ґрунтів. На основі проведеного правового аналізу зроблено висновок, щодо змісту поняття раціонального використання ґрунтів входить сукупність вимог щодо якісного й ефективного їх використання, а зміст поняття правової охорони ґрунтів охоплює сукупність правових заходів із реалізації цих вимог, а також засоби примусу на випадок ухилення від їхньої реалізації.

Опис

Ключові слова

земля, землі сільськогосподарського призначення, ґрунт, раціональне землекористування, використання земель, охорона земель, використання ґрунтів, охорона ґрунтів

Бібліографічний опис

Гавриш Н.С. Еколого-правове регулювання використання ґрунтів / Н.С. Гавриш // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 2. - С. 60-65