Методичні рекомендації з дисципліни «Господарське право» для студентів заочної форми навчання ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБІП України» та ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБІП України», ОС «Молодший спеціаліст», спеціальність 081 «Право»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри цивільного та господарського права. Розглянуто і схвалено на засіданні навчально-методичної комісії. Розглянуто і схвалено на вченій раді факультету.

Ключові слова

господарське право, commercial law, Handelsrecht

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації з дисципліни «Господарське право» для студентів заочної форми навчання ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБІП України» та ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБІП України», ОС «Молодший спеціаліст», спеціальність 081 «Право» : методичні рекомендації / уклад. Л. О. Панькова. - К. : , 2023. - 119 с.