Методичні рекомендації з дисципліни «Господарське право» для студентів заочної форми навчання ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБІП України» та ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБІП України», ОС «Молодший спеціаліст», спеціальність 081 «Право»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри цивільного та господарського права. Розглянуто і схвалено на засіданні навчально-методичної комісії. Розглянуто і схвалено на вченій раді факультету.
Ключові слова
господарське право, commercial law, Handelsrecht
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації з дисципліни «Господарське право» для студентів заочної форми навчання ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБІП України» та ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБІП України», ОС «Молодший спеціаліст», спеціальність 081 «Право» : методичні рекомендації / уклад. Л. О. Панькова. - К. : , 2023. - 119 с.