Методична розробка до лабораторних занять та питання до модульно – рейтингового контролю з дисципліни «Іноземна мова» (англійська) для студентів 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методична розробка розрахована на студентів II курсу ОС «Бакалавр» спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» для вивчення нормативного курсу англійської мови . Мета даної розробки – підготовка студентів до єдиного вступного іспиту, розвиток комунікативних навичок, навичок читання та перекладу іншомовних джерел.

Опис

Рекомендовано Вченою Радою гуманітарно-педагогічного факультету НУБІП України.

Ключові слова

іноземна мова, англійська мова

Бібліографічний опис

Методична розробка до лабораторних занять та питання до модульно – рейтингового контролю з дисципліни «Іноземна мова» (англійська) для студентів 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» / уклад.: І. Ю. Розгон, Л. О. Шанаєва-Цимбал. - K. : , 2020. - 112 с.