Математичне моделювання електромагнітних процесів зварювального трансформатора на кільцевих магнітопроводах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Визначення оптимальних параметрів пристроїв та режимів роботи є однією з основних задач проектування. Найпоширенішими є методи математичного моделювання електричних машин. Сучасне програмне забезпечення дає змогу доволі точно розрахувати електромагнітні процеси та визначити режими роботи. За допомогою комп’ютерної програми Mathcad можна безпосередньо працювати з математичним апаратом, вносити зміни та корективи. Метою дослідження є визначення режимів роботи зварювального трансформатора, описаного в [6 ] за допомогою математичного моделювання, та їх оцінка з результатами досліду. За відомими параметрами конструкції зварювального трансформатора та результатами дослідження визначалися індуктивності та активні опори обмоток і розраховувалися струми. Доцільно математичну модель використовувати для рішення зворотної задачі – знаходження оптимальних параметрів зварювального трансформатора при заданих струмах.

Опис

Ключові слова

зварювальний трансформатор, кільцевий магнітопровід, регулювання струму зварювання, первинна обмотка, вторинна обмотка, Mathcad, система диференціальних рівнянь

Бібліографічний опис

Брагіда М.В. Математичне моделювання електромагнітних процесів зварювального трансформатора на кільцевих магнітопроводах / М.В. Брагіда // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 161-166.